two_columns_left
toptext

Datalife

Z oblasti financí jmenujme finančně poradenskou společnost Datalife, které jsme zejména budovali expertní pozici.

breadcrumbs
two_columns_left
content-body
Datalife

Z oblasti financí jmenujme finančně poradenskou společnost Datalife, které jsme zejména budovali expertní pozici.

Společnost nikdy předtím s médii nekomunikovala a díky naší práci (především generováním zajímavých témat, promptními reakcemi na aktuální události, komentáři a našimi úzkými vztahy s novináři) se v médiích objevovala téměř každý den. A to jak v denících, odborných a lifestyle magazínech, tak v médiích elektronických.

Výsledkem čtyřměsíční spolupráce bylo více než 100 mediálních výstupů.

tags-list-interactive socialbookmarks
communication-form