two_columns_left
toptext

Next, bezpečnostní dveře

Pro českou společnost Next, jedničku na trhu bezpečnostních dveří,  pracujeme od podzimu 2012. O vhodnosti dlouhodobého a systematického media relations jsme klienta přesvědčili již při úvodní prezentaci, kdy jsme představili strategii, nástroje a témata, díky kterým opakovaně zasáhneme massmédia a kriminální rubriky. 

breadcrumbs
two_columns_left
content-body

Pro českou společnost Next, jedničku na trhu bezpečnostních dveří,  pracujeme od podzimu 2012. O vhodnosti dlouhodobého a systematického media relations jsme klienta přesvědčili již při úvodní prezentaci, kdy jsme představili strategii, nástroje a témata, díky kterým opakovaně zasáhneme massmédia a kriminální rubriky. 

Next do té doby využíval publicitu pouze v odborných médiích, ale díky naší strategii založené na komentářích aktuálních dat (například policejních statistik nebo pojišťoven) a budování expertní pozice jsme zajistili velice rychle články, komentáře a reportáže v denících, na zpravodajských portálech a v televizním zpravodajství. Postupně jsme rozšiřovali zaměření o nová témata (triky zlodějů, nejčastější chyby při zabezpečení domácností, psychologický aspekt, podomní prodejci a šmejdi či sezónní zajímavosti) i nové kanály (regionální media).

Této strategie se držíme úspěšně již pět let. Výsledkem jsou pravidelné články a výstupy spojené se značkou Next v širokém spektru médií a také vybudování expertní pozice zástupců společnosti nejen u novinářů, ale také u konečných zákazníků.

tags-list-interactive socialbookmarks
communication-form