two_columns_left
toptext

Naše služby

Zkušený tým konzultantů ASPEN.PR nabízí komplexní zajištění služeb v oblasti public relations a marketingové komunikace. Jsme připraveni vám vytvořit marketingovou a komunikační strategii a následně jednotlivé aktivity kompletně zrealizovat. Stejně tak vám zajistíme i dílčí služby, které nejste například schopni zvládnout vlastními silami či tyto služby neposkytuje vaše reklamní agentura. Jsme velmi silní v oblasti vztahů s médii, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s otázkou, jaký mediální obraz je vám ASPEN.PR schopna zajistit v krátkém i v dlouhodobém horizontu.

breadcrumbs
one_column
panel-content

Marketingová a produktová komunikace

bludistak

Chystáte-li se uvést na trh nový výrobek, chcete-li podpořit prodej, odlišit vaší službu od konkurence či udržet váš podíl na trhu před nastupující dravou konkurencí, je využití marketingové a produktové komunikace ideálním nástrojem.

Vše o marketingové a produktové komunikaci

Vytváření a řízení dobré pověsti

bludistak

Pověst firmy závisí na tom, jak dobře je schopna komunikovat se všemi zájmovými skupinami. Systematická péče o dobré jméno společnosti v očích všech zájmových skupin je stále důležitějším nástrojem vytváření konkurenční výhody a získávání a udržování dlouhodobé pozice na trhu.

Vše o vytváření a řízení dobré pověsti

Vztahy s médii

bludistak

Základním kamenem a nejčastějším nástrojem korporátního i produktového PR jsou vztahy s médii. A často se také jedná o nástroj nejúčinnější. Publicita zdarma je v porovnání s dalšími nástroji většinou levnější a zároveň důvěryhodnější.

Vše o vztazích s médii

Pořádání událostí

bludistak

Potřebujete navázat kontakty, utužit vztahy či představit vybrané cílové skupině svůj nový produkt nebo službu? Nabízíme vytvoření scénáře a kompletní  realizaci jedinečné události, na kterou vaši zákazníci, partneři či zaměstnanci dlouho nezapomenou.

Vše o pořádání událostí

Krizová komunikace

bludistak

Krizový moment může přijít znenadání a o úspěchu či selhání v této klíčové situaci mohou rozhodnout minuty a detaily. Pokud tato situace nastane, jsme připraveni vám obratem pomoci. Ale ideální variantou je na tuto situaci profesionálně připravit sebe, ale také všechny zainteresované složky.

Vše o krizové komunikaci

Marketingové strategie & konzultace

bludistak

Potřebujete přesně identifikovat své cílové zákazníky, zjistit co přesně očekávají a co je motivuje ke koupi? Potřebujete zmonitorovat fungování svých poboček či prozkoumat služby konkurence? Chcete uvést na trh nový výrobek či pozvednout prodeje nebo maximalizovat výkon svých B2B kanálů?

Vše o marketingové strategii a konzultacích

Interní komunikace

bludistak

Máte dobře zmapované procesy směrem k zákázníkům, partnerům a dalším zájmovým skupinám, ale cítíte, že ve vaší firmě to tak úplně „nešlape“? Nebo potřebujete vaše klíčové zaměstnance jenom kvalitně proškolit?

Vše o interní komunikace

Audit webu a interaktivní marketing

bludistak

Již více než 10 let se píše, že Internet je velice nestálé a dynamické prostředí. Jenže tyto změny jsou čím dál rychlejší a hůře předvídatelné. Pomůžeme vám se v tomto turbulentím prostředí zorientovat a nastolit správnou strategii.

Vše o auditu webu a interaktivním marketingu

Marketing v sociálních sítích

bludistak

Zákazníci čekají, že s nimi společnost bude komunikovat, a sociální média jsou k tomu skvělým kanálem. Ale „být na Facebooku“ neznamená, že máte vyhráno. Někteří politici by mohli vyprávět… Dokážeme vám poradit, kde byste neměli chybět a jak na to nejlépe jít.

Vše o marketingu v sociálních sítích

Corporate design a grafika

bludistak

Souhlasíte s názorem, že corporate design  má nejen odlišovat, ale také sdělovat informace a pocity? Chcete jej mít na nejvyšší úrovni a odlišit se tak od konkurence?

Vše o corporate designu a grafice