SBERBANK

Pro tento přední evropský bankovní ústav jsme pracovali od počátku roku 2015 do ledna 2018. Zaměřovali jsme zejména na poradenskou činnost v oblasti korporátní a retailové komunikace a také na vztahy s médii.

Příkladem úspěšné komunikace jsou spořicí účty, které Sberbank představila na jaře 2015. Komunikační i obchodní výsledky tohoto produktu byly vynikající a předčily plánované cíle i očekávání všech zúčastněných.

Naším úkolem byla také eliminace negativních mediálních témat, často spojených s vlastníkem banky, a také profesionální a systematické řízení mediálního obrazu. V roce 2015, když jsme začínali pro Sberbank pracovat, se téměř každý měsíc v médiích objevovala negativní témata spojená s bankou, díky systematickému řízení vztahů s médií jsme na konci roku 2017 dospěli do stavu, kdy jsme tato témata eliminovali téměř na nulu.

V oblasti bankovnictví, financí a pojišťovnictví poskytujeme služby také například pro společnosti Accenture nebo XIXOIO, mezi naše další reference patří AON, Slavia pojišťovna, Top-pojisteni.cz, Lynx nebo Datalife.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.