ACCENTURE

Pro společnost Accenture, globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb pracujeme kontinuálně od začátku roku 2014.

Obsahem naší práce je zejména media relations zaměřené na lokalizaci řešení a úspěchů z celého světa a prezentace studií společnosti s lokálním komentářem (klíčové segmenty IT, telco, digital, banking, energy, automotive). Nedílnou součástí je budování expertní pozice klíčových konzultantů Accenture Česká republika, stejně tak komunikace CSR, HR a employer brand témat.

Pro Accenture jsme realizovali také několik digitálních kampaní na podporu konferencí, recruitment či employer brandingu zaměřených na studenty vysokých škol nebo na klíčové seniorní pozice v divizích Consulting a Technology. Jedním z důležitých projektů byl například na podzim roku 2016 velký event Accenture Hackathon.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.