Potřebujete nastavit či upravit strategii vaší společnosti tak, abyste co nejpřímější cestou dosáhli kýžených cílů? Nebo připravit plán integrované marketingové komunikace či repositioning vaší značky? Nedaří se vám zasáhnout či ovlivnit specifické cílové skupiny? Nebo potřebujete budovat vztahy s vybranými zájmovými skupinami (stakeholders včetně opinion leaders a decision makers). Rádi vám připravíme dlouhodobý strategický plán, nebo poradíme i s jednotlivými otázkami týkajícími se PR, komunikace a marketingu.

Rádi také pomůžeme s vytvářením a řízením dobré pověsti, korporátní komunikací či B2B komunikací a HR marketingem.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.