V případě, že je váš produkt určen pro širokou cílovou skupinu, je zaměřen na děti, mládež, matky v domácnosti, úspěšné manažery, sportovce nebo seniory, stejně tak pokud máte ještě konkrétnější positioning a cílíte na specifického zákazníka, neváhejte se ve všech případech na nás obrátit. To platí i v situacích, pokud chcete uvést na trh nový výrobek, ale i v případě, že je váš produkt prověřený a úspěšný a potřebujete toto dát vědět dalším zákazníkům či najít nový vítr a témata pro jeho další komunikační podporu.

Dokážeme najít nová témata, doporučit prověřené nástroje a postupy i vymyslet nové tak, abyste získali publicitu a další žádoucí pozornost nových zákazníků, a to jak prostřednictvím médií, sociálních sítí, digitální komunikace, přímým oslovením či chytrým cross-promotion.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.