Vztahy s médii jsou jednou z našich největších specializací. Máme perfektní dlouholeté vztahy s novináři v širokém spektru médií: odborných, společenských, denících, zpravodajských, regionálních (vše print i online), stejně tak v televizních a rozhlasových stanicích.

Dokážeme zajistit opakovanou pozitivní publicitu výrobků, značek, firem i dalších institucí, vytvářet atraktivní story, která zaujme novináře i čtenáře relevantních médií. Umíme chytře využít aktuálních novinek, témat i nálad v daném segmentu a využít je ve prospěch značek, které zastupujeme. To potvrzují i mnozí naši klienti, pro které pracujeme nepřetržitě několik let.

Naší další konkurenční výhodou je možnost využití synergických témat a cross-PR s našimi klienty a partnery.

Vynikající vztahy s novináři, kvalitní informační zdroje, zkušenosti a kreativita jsou pro úspěch v dnešních media relations nezbytné, o místo v redakční části médií bojuje každým rokem stále více společností. I přesto, že se objevují stále nové formáty komunikace, je tato publicita nenahraditelná, a to zejména pro svoji vysokou kredibilitu a nízkou nákladovost.

Naše know-how

 • Výběr vhodných periodik pro publicitu
 • Příprava a distribuce tiskových zpráv
 • Příprava a realizace exkluzivních materiálů
 • Tvorba podkladových materiálů pro novináře
 • Příprava a realizace tiskových konferencí
 • Příprava a realizace neformálních setkání s novináři
 • Tvorba témat a plánů komunikace
 • Zajištění press tripů
 • Media lobbying
 • Budování pozice experta
 • Monitoring a analýza publicity
 • Mediatrénink
 • Krizová komunikace

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.