Pověst firmy či instituce závisí na tom, jak dobře je schopna komunikovat se všemi cílovými skupinami. Systematická péče o dobré jméno společnosti v očích zákazníků a dalších zájmových skupin je stále důležitějším nástrojem vytváření konkurenční výhody a získávání a udržování dlouhodobé pozice na trhu. Dobrá pověst je jedním z nejcennějších aktiv.

Pomůžeme vám budovat a profesionálně řídit vaši reputaci tak, abyste dokázali udržet stávající zákazníky a získávat další, motivovat vaše zaměstnance, stejně tak přitáhnout nové, podpořit vztahy s institucemi a dalšími klíčovými zájmovými skupinami, zvýšit hodnotu vaší firmy a také podpořit pozitivní image na internetu a sociálních sítích, tzv. online reputation management.

Naše know-how

  • Audit komunikace
  • Tvorba komunikační strategie
  • Media relations
  • Budování expertní pozice
  • Profilace managementu
  • Tvorba témat a plánů komunikace
  • Media lobbying
  • Online reputation management

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.