KIMBERLY-CLARK

V letech 2009 až 2013 jsme zajišťovali kompletní PR služby v oblasti B2B pro společnost Kimberly-Clark Professional, předního světového výrobce hygienických produktů a řešení pro bezpečnost a ochranu při práci.

Naším úkolem bylo budování expertní pozice společnosti, medializace jednotlivých produktů, řešení či speciálních projektů. Velmi úspěšná byla například medializace projektu Zdravé pracoviště, při níž jsme zajistili publicitu nejen v odborných médiích, ale i ve všech hlavních denících a v TV. Obdrželi jsme také cenu za nejlepší evropský projekt, který jsme převzali v rámci výstavy A+A v německém Düsseldorfu.

Masivní publicitu jsme opakovaně zajišťovali v odborných médiích i masmédiích s tématy týkajícími se bezpečnosti práce, kde jsme se zaměřovali nejen na produktovou komunikaci, ale i na osvětové kampaně.

V segmentu B2B a oblasti hygieny, úklidu a facility managementu pracujeme aktuálně pro dva velké klienty, společnosti Kärcher a SSI Group. Důležitost systematické a kvalitní komunikace těchto témat umocnila také pandemie covid-19.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.