NEXT

Pro českou společnost Next, jedničku na trhu bezpečnostních dveří, jsme pracovali od podzimu 2012 do února 2019. Do doby, kdy se stala akvizicí nových majitelů. O vhodnosti dlouhodobého a systematického media relations jsme klienta přesvědčili již při úvodní prezentaci, kdy jsme představili strategii, nástroje a témata, díky kterým jsme opakovaně zasahovali masmédia a krimi rubriky.

Next do té doby využíval propagaci pouze v odborných a lifestyle médiích, ale díky naší strategii založené na komentářích aktuálních dat (například policejních statistik nebo pojišťoven) a budování expertní pozice jsme zajistili velice rychle masivní publicitu formou článků, komentářů a reportáží v největších denících, na zpravodajských portálech a v televizním a rozhlasovém zpravodajství. Postupně jsme rozšiřovali zaměření o nová témata (triky zlodějů, nejčastější chyby při zabezpečení domácností, psychologický aspekt vykradení, sezónní zajímavosti či osvětovou kampaň zaměřenou na podomní prodejce a šmejdy) i nové kanály (regionální media).

Této strategie jsme se drželi po celou dobu spolupráce a postupně jsme ji vylepšovali. Výsledkem jsou pravidelné články a výstupy spojené se značkou Next v širokém spektru médií a také vybudování expertní pozice zástupců společnosti nejen u novinářů, ale také u koncových zákazníků.

Během naší spolupráce se společnost Next rozhodla změnit sídlo pražské centrály, jejíž součástí je showroom. Nově sídlí na adrese Pražského povstání, kde jsme uspořádali slavnostní opening pro novináře. Dva měsíce před tímto datem jsme ale realizovali ještě jeden event – uzavření starého showroomu pro stejnou cílovou skupinu. Novináři si zde mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak snadno lze překonat dveře bez bezpečnostních prvků a srovnání s maximální odolností dveří bezpečnostních . K dispozici měli běžné zlodějské pomůcky, jako jsou páčidla, kladiva a další, od zástupců Next dostali také nápovědu, jaké techniky lupiči praktikují nejraději. Novináři si setkání velice pochvalovali. Názorně jsme jim také předvedli, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi bezpečnostních dveří, v jejich ochraně, použitých materiálech, jistících bodech dveří, jejich odolnosti a sdělili jsme jim také další zajímavosti, díky kterým jsme dokázali dopodrobna představit klíčové konkurenční výhody produktů značky Next.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.