PAPEŽ

V souvislosti s návštěvou papeže Benedikta XVI. v září 2009 jsme měli na starosti kompletní PR jeho návštěvy v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.

Od veškeré komunikace týkající se samotné návštěvy (program, doprovodné akce, organizační a dopravní informace), přes profilace vedoucích činitelů města, včetně mediálního tréninku, až po propagaci města jako ideálního místa pro výlet kdykoliv v budoucnu.

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.