RONDO.CZ

Rondo.cz vzniklo na začátku roku 2017 jako zcela nový koncept zaměřující se na komplexní outsourcing věrnostních a motivačních programů. Analýza odhalila potencionální krizové momenty. Prioritou se stala příprava na bezpečný start nového netradičního projektu. Předešli jsme všem potencionálním hrozbám a zajistili bezpečný rozjezd projektu. Výsledkem po roce fungování byl úspěšnyě fungující projekt, zcela bez krizových témat, více než 60 partnerských firem a 650 000 registrovaných uživatelů.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny

 • Na začátku roku 2017 došlo ke změně loterijního zákona, který dříve reguloval spotřebitelské soutěže. Nově jsou marketingové soutěže chápány jako obchodní praktiky a nepodléhají již zákonu o hazardních hrách, ale zákonu o ochraně spotřebitele.
 • Rondo.cz vstupovalo na trh s cílem naplno využít této výhody a jako první společnost poskytovat soutěže v rámci svého konceptu na klíč.
 • Cílem bylo dostat značku rychle do povědomí firem, jako potencionálních partnerů, a široké populace – uživatelů.
 • Analýza rizik odhalila potencionální nebezpečí obvinění z hazardu a další s tím spojená nebezpečí.
 • Stejně tak analýza odhalila částečnou nedůvěru v internetové soutěže promované na Facebooku, které jsou často nereálné a výhry fiktivní.

Strategie

Řešením byla integrovaná kampaň využívající mix nástrojů media relations a digitální komunikace. Identifikovali jsme reálné nebezpečí, že kvůli neznalosti zákona a problematiky by mohlo být Rondo.cz zaměňováno s hazardem a takovýto obraz by neprospěl startu komunikace směrem k partnerům ani uživatelům. Klíčovou složkou komunikace byla pečlivá analýza a příprava na potenciální krizový vývoj.

Dále jsme

 • Zpracovali analýzu konkurence na trhu a tržních příležitostí
 • Nechali si zpracovat právní analýzy oboru a nové legislativy
 • Provedli důkladnou mediální analýzu komunikačních rizik

Nástroje a aktivity

 • Připravili jsme komunikační plán na celý rok 2017
 • Připravili jsme QandAs pro zástupce a mluvčí Rondo.cz
 • Vyškolili jsme zástupce pro komunikaci, zejména s ohledem na krizovou komunikaci
 • Komunikační kampaň po přípravné fázi byla spuštěna v plné šíři.
 • Realizovali jsme masivní media relations, na B2B i B2C, kde jsme se zaměřili zejména na budování značky Rondo.cz, komunikaci prvních úspěchů, prvních velkých klientů a raketový nárůst uživatelů.
 • Tato sdělení, včetně publicity v odborných magazínech na témata typu nové trendy v oblasti věrnostních a motivačních programech, e-commerce, retailu či využití trendu gamifikace napříč médii, pomohla zahnat výše zmíněné pochybnosti.

Výsledkem po roce fungování byl úspěšný start zcela bez krizových témat

 • S kampaní jsme pokryli všechny cílové skupiny B2B i B2C
 • Nové a netradiční řešení díky úspěšné komunikaci rychle zaujalo jak uživatele, tak firemní klientelu
 • Více než 60 partnerských firem, mezi nimi například Království hraček Bambule a Sparkys, AXA nebo ASUS
 • 650 000 registrovaných uživatelů

Případové studie

V následujících případových studiích si můžete prohlédnout příklady naší práce.